Lahti,
Finland
10.5.–4.6.
2023

AVOIN HAKU / OPEN CALL
19.9.–20.11.2022


PAKO / GETAWAY
FI  

15.2.2023/
Avoimen haun kautta valitut taiteilijat on nyt julkaistu täällä!

Hakuaika on päättynyt. Kiitos kaikille osallistuneille!

Taiteilijavalinnat on nyt tehty ja kaikkiin hakijoihin on oltu yhteydessä sähköpostitse. Julkaisemme festivaalin ohjelmiston ja taiteilijat alkuvuodesta 2023.

EN

15.2.2023/
The artists selected through the open can now be found here!


The Open Call has now ended. Thanks to all applicants! 

The artists have now been selected and all applicants have been contacted via email. We will publish the festival program and artists in early 2023. Stay tuned!FI
In English below 

Pako

Pakeneminen on vallitsevien olosuhteiden kieltämistä. Hetkellisellä pakomatkalla oleva sulkee määrittelemättömän pituiseksi ajaksi silmänsä sietämättömiltä olosuhteilta – kerätäkseen voimiaan ja palatakseen lopulta lähtöpisteeseen. 

Pako voi olla myös pysyvämpi muutoksen tila, jossa luodaan työkaluja olosuhteiden muuttamiseen. Tällaisessa paossa oleva kieltäytyy määrätietoisesti osallistumasta vallitseviin poliittisiin, sosiaalisiin tai ideologisiin järjestelmiin. 

Pakoon pyrkiminen on paremman tulevaisuuden kuvittelua, vaihtoehtoisen todellisuuden rakentamista sekä uusien tilojen kokoamista nykyisten järjestelmien rajamaille ja ulkopuolelle yhdessä muiden kanssa. Uskomme, että nämä paon tilassa tapahtuvat kamppailut luovat uusia mahdollisuuksia pysyvälle rakenteelliselle muutokselle. 

Kestävä ja oikeudenmukainen tulevaisuus vaatii meitä pyrkimään pois vallitsevista taloudellisista, ideologisista ja yhteiskunnallisista järjestelmistä. Utopias Lahti 2023 -festivaalin teema yrittää avata uusia väyliä erilaisille paon muodoille. Miten utopistiset tulevaisuuskuvat voisivat ohjata meitä toimimaan toisin nykyhetkessä ja miltä nämä utopiat näyttävät, tuntuvat ja kuulostavat? Miten taiteelliset prosessit osallistuvat kamppailuihin, tuottavat solidaarisuutta ja toimivat alustoina kollektiiviselle tiedon rakentamiselle, toiminnalle ja hoivalle? Miten voimme rakentaa uudelleen suhteemme materiaaliin ja työhön, irrottautua vahingollisista tuotantomuodoista? 

Festivaali esittelee näkökulmia, jotka muu muassa kyseenalaistavat ihmisten ja muunlajisten välisiä jakolinjoja, vastustavat resurssipohjaisia käsityksiä luonnosta ja puolustavat kaikkien ihmisten poliittista, sosiaalista ja taloudellista tasa-arvoa. Kutsumme taiteilijoita, tutkijoita, kollektiiveja ja muita visuaalisia toimijoita osallistumaan avoimeen hakuun ja tulkitsemaan teemaa laajasti.  

Haku on avoinna eri välinein toteutetuille visuaalisille esityksille, mutta festivaali on erityisesti suuntautunut linssipohjaiseen taiteeseen ja mediataiteeseen (mm. valokuva, video, animaatio, VR ja uudet kuvantamisen muodot). Toivotamme lämpimästi tervetulleiksi sekä valmiit että vielä keskeneräiset projektiehdotukset. Festivaalityöryhmä tuottaa yhdessä taiteilijan kanssa teokset näyttelyä varten ja tekee yhteistyötä taiteilijan kanssa keskeneräisten projektien loppuun saattamisessa. Jury valitsee joulukuussa 2022 kuusi ehdotusta, jotka esitetään toukokuussa 2023 Utopias Lahti -festivaalilla.

Avoimen haun juryn muodostavat taiteilija ja kuraattori Ahmed Al-Nawas, kuraattori Nimco Kulmiye Hussein, taiteilija Maija Tammi sekä Ramboll Suomen luontopositiivisten ratkaisuiden johtava asiantuntija, Lahden kaupungin entinen ympäristöjohtaja Saara Vauramo. Lisäksi Juryyn osallistuvat yhdellä yhteisellä äänellä festivaalin edustajina Henri Airo & Kaisa Syrjänen.
Al-Nawas, Kulmiye Hussein, Tammi & Vauramo


Valituille ehdotuksille festivaali tarjoaa

• Teoskokonaisuus esille festivaalille toukokuussa 2023
• 600 euron näyttelypalkkion 
• Teostuotannon näyttelyä varten*

* Festivaali on sitoutunut nollahukkaperiaatteen mukaiseen tuotantotapaan. Osana festivaalia kehitämme kiertotalouteen ja paikallisiin luonnonmateriaaleihin perustuvia esityskäytäntöjä. Yhteistyössä valittujen taiteilijoiden kanssa festivaalityöryhmä kehittää kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotantotapoja jokaiselle teokselle. Tämä saattaa pitää sisällään mm. kierrätysmateriaalien käyttöä, vaihtoehtoisia tuotantotapoja sekä näyttelymateriaalien kierrättämistä uusiin käyttötarkoituksiin festivaalin jälkeen. Valittujen taiteilijoiden tulee sitoutua näyttelyrakennuksessa festivaalin tuotannollisiin periaatteisiin.

Osallistuminen

Osallistuaksesi avoimeen hakuun, täytä alla olevat tiedot kaavakkeeseen, joka löytyy tästä linkistä (SULJETTU 21.11.2022). Hakemuksen voi tehdä suomeksi tai englanniksi.

• Henkilötiedot
• Projektikuvaus (max. 3000 merkkiä)
• Kuvia teoksesta (max. 10) yhdessä PDF-tiedostossa ja/tai linkki videoon 
• CV yhdessä PDF-tiedostossa

Lomake on avoinna 19.9.–20.11.2022. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Haku sulkeutuu 20.11. klo 23:59 Suomen aikaa. Haku on avoinna kaikkialla maailmassa asuville ja työskenteleville taiteilijoille.

Hakemuslomakkeen täyttäminen edellyttää Google-tiliä. Mikäli et pysty täyttämään lomakketta tämän vaatimuksen vuoksi, voit myös lähettää yllä olevat tiedot sisältävän vapaamuotoisen hakemuksen yhtenä PDF tiedostona osoitteeseen: info@utopiaslahti.com. Sisällytä tiedoston ensimmäiselle sivulle seuraavat tiedot: nimi ja sukunimi, syntymäaika, asuinmaa sekä sähköpostiosoite.

EN


Getaway

A getaway can be taken to mean denial and temporary respite, a privilege to momentarily close your eyes from unbearable conditions - but inevitably returning to them. A getaway can also be a more permanent state of transition. The decision to get away means a refusal to take part in prevailing political, social or economic conditions.

In states of getaway, tools are created for evading and changing these conditions. Getting away means imagining otherwise, struggling for an alternative future and building spaces with others for prosperity outside of existing systems and institutions. We believe the power to create lasting change is brought about by these getaway practices and the collective experiences of solidarity harboured in them. 

Sustainable and equitable futures demand us to untangle ourselves from current political, ideological and social systems. The theme of Utopias Lahti 2023 invites proposals that create possibilities and tools for these getaways. How can utopian visions of alternative futures influence us to act differently in the present and what might these utopias look, feel and sound like? How can artistic processes take part in struggles for change, create solidarity and act as platforms for collective information building, action and care? How can we rethink approaches towards materials in photographic and other artistic practices to separate them from harmful modes of production? 

We are looking for works that might question ideological divisions between human and non-human actors, build counter-narratives to seeing the world as a resource and advocate for the political, social and economic equality of all people. We invite artists, researchers, collectives and anyone working with these topics in a visual way to interpret the theme broadly and participate in the call.  

The festival is open to proposals in different mediums, but is especially focused on lens-based and/or other medias (eg. photography, video, animation, photogrammetry, 3D, new media). We warmly invite proposals for both finished or in-progress works. VTRY will collaborate with the artist in producing their work for exhibition. Six artists/collectives proposals will be selected in December 2022 by the festival jury for exhibitions at the festival.

The members of the open call jury are artist and curator Ahmed Al-Nawas, curator Nimco Kulmiye Hussein, artist Maija Tammi and Ramboll Finland's leading expert in nature-positive solutions and former environmental director of the city of Lahti Saara Vauramo. Henri Airo & Kaisa Syrjänen will participate in the Jury with one common vote as representatives of the festival.
Al-Nawas, Kulmiye Hussein, Tammi & Vauramo

The selected artists/collectives will  

• Have their work exhibited at the festival in May 2023
• Receive an artist fee of 600 euros
• Have their work produced for exhibition by VTRY*

* The festival is committed to a zero waste principle, developing and employing alternative ways in exhibition production that are based on circular economies. In collaboration with the artist the festival team will design eco-friendly means of presentation for the work. This may include methods such as the use of recycled materials, eco-friendly materials and processes and/or recycling of the materials used in the exhibition after the festival. The selected artists are required to commit to having their work produced according to the festivals material guidelines.

Participation in the open call

To participate in the open call fill out the following information into the form in this link (CLOSED ON 21.11.2022). The application can be made in English or Finnish.

• Personal information
• Project description (max. 3000 characters) 
• Images from the project (max. 10) in a single PDF file and/or a link to video (Vimeo, Youtube etc.)
• CV in a single PDF file

The form is open 19.9.2022–20.11.2022. Late applications will not be considered. The deadline is 20.11. at 23:59 Finnish time (UTC+2). There are no geographical restrictions for applications.
  Filling out the application form requires you to have a Google acount. In case filling out the form is not possible for you due to this requirement, you are free to send your application with all the above mentioned information as a single PDF file to the address: info@utopiaslahti.com. Include in the PDF a page with the following personal information: name and surname, date of birth, country of residence, email address.
Kuvat / Photos
Climate Utopias Festival 2021

Ismail Odetola
Jukka Silokunnas
Sophie Allerding

Lahden Valokuvataide ry
Kymintie 1 – 15140 – Lahti FI