Lahti,
Finland
10.5.–4.6.
2023

2023
TAPAHTUMA / FESTIVAL INFO

FI


Utopias Lahti 2023

Utopias Lahti 2023 on valokuvaan ja muuhun linssipohjaiseen kuvataiteeseen keskittynyt kansainvälinen kuvataidefestivaali, joka levittäytyy erilaisiin tiloihin Lahden keskustassa toukokuussa 2023.

Taiteilijavetoinen festivaali tarjoaa kuvataiteen keinoin pilkahduksia mahdollisista tulevaisuuskuvista, tarkkailee moniäänisesti nykyhetkeä ja ehdottaa työkaluja muutokselle. Festivaali on jatkoa Climate Utopias –kuvataidefestivaalille, joka järjestettiin marraskuussa 2021 osana Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki -teemavuotta.

Vuonna 2023 festivaali tutkii, miten taide voi olla mukana luomassa mahdollisuuksia vallitsevista järjestelmistä pakenemiselle sekä lähestyy kriittisesti teollisen kapitalismin ja valokuvan materiaalisuuden välisiä kytköksiä. 

Lämpimästi tervetuloa tutkimaan tulevaa kanssamme!

Visio ja arvot

Uskomme, että taide voi näyttää vaihtoehtoja, laajentaa käsitystämme mahdollisesta ja tuottaa käytäntöjä sekä työkaluja vallitsevien olosuhteiden muuttamiseen. Haluamme aktivoida kuvataiteen väylänä, joka laajentaa sosiaalista mielikuvitusta ja osallistuu tulevaisuuksista käytävään keskusteluun. Festivaali rakentaa alustan taiteellisille prosesseille, jotka hyödyntävät spekulaatiota ja mielikuvitusta linssipohjaisessa kuvataiteessa.

Festivaalikokonaisuutta ohjaavat ekologisuus, saavutettavuus ja lähestyttävyys. Festivaali levittäytyy gallerioihin, vajaakäytöllä oleviin tiloihin sekä avoimeen kaupunkitilaan arkisten reittien varrelle. Kaikki festivaalin näyttelyt ja tapahtumat ovat lähtökohtaisesti kävijöille ilmaisia.

Näyttelyiden järjestämisen lisäksi tarkkailemme jatkuvasti omaa toimintaamme ja materiaalinkäyttöämme kestävyyden näkökulmasta. Tapahtuman rakentamista ohjaa nollahukkaperiaate, jossa kaikki festivaalin materiaalitarpeet pyritään ensisijaisesti kattamaan paikallisten yritysten ja julkisten toimijoiden materiaalisivuvirroista. Haluamme olla mukana kehittämässä ympäristön sekä kuvataideyhteisön näkökulmasta kestäviä käytäntöjä festivaalirakentamiseen ja linssipohjaisen taiteen esittämiseen.


Lue lisää festivaalin taustoista täältä.ENUtopias Lahti 2023

Utopias Lahti 2023 is an international visual arts festival organised in Lahti, Finland by the Lahti Association of Photographic Artists. The artist-run festival takes place at different venues around the city centre in May 2023.

Utopias Lahti 2023 imagines futures through images, explores the present from alternative perspectives and suggests new methods for exacting change. The festival is based on Climate Utopias 2021, a visual arts festival organized in November 2021 as part of the Lahti - European Green Capital 2021 year.

In 2023 the festival concentrates on artistic practices that create tools for getaways from current political, social and economic conditions and investigates ways to sever relationships between industrial capitalism and the materiality of photography. 

Welcome to explore the future with us!

Vision and values

We believe that art expands our horizon of possibility, enables us to see alternatives and produces practices and tools for changing prevailing conditions. We want to activate the visual arts as a force that feeds social imaginations and actively participates in discussions regarding different futures. Utopias Lahti builds a platform for artistic practices based on speculation, imagination and critical outlooks on issues that require systemic change, such as the climate crisis. 

The curation and building of the festival is guided by sustainability, accessibility and approachability. The festival exhibitions and program take place at galleries, underutilised spaces and public areas along the everyday routes of residents. We strive to keep the entire festival program free of charge.

Along with exhibiting works, we are critically evaluating the material consumption of exhibiting and producing an art festival. The festival works as a platform for developing exhibition practices that are both socially and environmentally sustainable. In building the event VTRY is committed to a zero-waste principle, where all the material needs of the program are first and foremost covered through circular economy in collaboration with local businesses and the public sector.

Read more about the origins of the festival here.


Tapahtuman mahdollistaa | Supported by

Taiteen edistämiskeskus
Arts Promotion Centre Finland

Päijät-Hämeen Liitto
The Regional Council of Päijät-Häme

Jenny ja Antti Wihurin rahasto
Jenny and Antti Wihuri Foundation

Lahden kaupunki
City of Lahti

Finnfoto – Suomen Valokuvajärjestöt ry
The Central Association of Finnish Photographic Organizations

Minela Säätiö
Minela Foundation
Yhteistyössä | In cooperation with

LAB Lahti Institute of Design
BredaPhoto International Talent Program
The Finnish Museum of Photography
Malva – Lahti Museum of Visual Arts
Gallery Nuovo
Hartela-yhtiöt Oy

Kauno ry
Painovoima ry
Lahti Folk High School / Vapaa akatemia
Gaudia LahtiKuva / Photo

Climate Utopias Festival 2021
Nuño de la SernaLahden Valokuvataide ry
Kymintie 1 – 15140 – Lahti FI